Klub seniorů tleskal vystupujícím žákům školy

Stalo se již tradicí, že členové pěveckého kroužku ZŠ Jarošova navštěvují Klub seniorů na ulici Střední v Havířově – Šumbarku, aby spolu se seniorkami oslavili Den matek. Svůj kulturní program k této příležitosti tentokrát uspořádali v pondělí 14. května 2018 v odpoledních hodinách.

Na vystoupení jsme se důkladně připravovali. Po příchodu do klubovny nás velmi srdečně přivítala paní Jokielová. Seniorky nám nabídly domácí makové a tvarohové koláče a chlebíček s velmi chutnou domácí sekanou a čaj. Poté následovalo naše kulturní vystoupení, které uvedla Eliška.

Kulturní program tvořilo pásmo básní a písní věnované maminkám, ve kterém se vystřídali všichni členové kroužku. Po ukončení našeho vystoupení jsme babičkám předali vlastnoručně vyrobená přáníčka a krásný květ rododendronu. Babičky nám na oplátku věnovaly zápisníček a balíček čokoládových bonbonů. Program byl sice naplněn, ale nám se vůbec nechtělo domů. Proto jsme si společně se seniorkami zatančili a zazpívali.

Všichni jsme se vzájemně srdečně rozloučili a slíbili si, že se v příštím roce u stejné příležitosti setkáme. Děkujeme seniorkám z Klubu seniorů na ulici Střední za pohodovou a milou atmosféru, kterou nám připravily a Honzovi ze 7. ročníku za ozvučení našeho pěveckého vystoupení.

Marie Febrová, vedoucí pěveckého kroužku

Foto Petr Ogrocki