Vědomostní soutěž Šest ran do klobouku

V pátek 27.4.2018 se v odpoledních hodinách uskutečnil ve školní družině ZŠ Jarošova již 8 ročník vědomostní soutěže Šest ran do klobouku.

Vždy ve středu se ve školní družině věnujeme hrám, které rozvíjejí vědomosti, paměť, pozornost a soustředěnost. Jsou to různé kvízy, hry jako Máme rádi Česko, Kris kros, Dabl, Moje první obrázky aj. Tentokrát přišla řada na vědomostní soutěž Šest ran do klobouku.

Soutěže se zúčastnily 3 skupiny starších a 2 skupiny mladších dětí, pro které byly připraveny otázky formou testu. Děti odpovídaly na otázky ze sportu, hudby, přírodopisu, vlastivědy a zeměpisu. Aby to nebylo jenom o vědomostech, vždy po každém kole jeden z členů družstva házel 6 ran do klobouku. Za každý hozený míček získal jeden bod. Po sečtení všech bodů se na prvním místě ve skupině starších žáků umístilo družstvo s kapitánkou Natálii Slámovou. U mladších žáků vyhrálo družstvo Markéty Slámové.

Chválím některé děti za znalosti a všechny za hezkou soutěživou atmosféru.
Jana Žáková, vychovatelka