Projektové dny Země a Odemykání lesa na 1. stupni

Žáci 1. stupně ZŠ Jarošova se v dubnu 2018 zúčastnili v rámci projektového dne „Den Země“ i projektového dne pod názvem „Odemykání lesa“. V tomto článku si můžete přečíst hodnocení tohoto dne žáky 5. ročníku, kteří se na přípravě podíleli se svým třídním učitelem.

Hodnocení „Lesních závodů“ vedoucími vybraných stanovišť

Eliška – „U lišky:“
„Byli jsme ve škole a po velké přestávce jsme šli do šatny odložit si aktovky a vzít si bundu a přezout si boty. Pak jsme vyrazili do lesa a značili jsme cestu značkami na keře a stromy výraznými barevnými papírky. Došli jsme do lesa, rozdělili jsme se na čtyři skupiny, v každé skupině byl jeden kapitán. Každé družstvo si připravilo disciplíny a stanoviště, pojmenovali jsme stanoviště, například: „U lišky, U koroptve, …“ Naše stanoviště mělo připravené míče, měli jsme start označený z větví. Žáci soutěžili ve dvojicích – museli driblovat po lesní cestě s míčem a oběhnout mé dva asistenty. Takto soutěžily třídy od 1. ročníku až po 4. ročník. Každá třída byla na jiném stanovišti, a pak se střídaly. Na začátku jsme dětem vysvětlili pravidla, a pak už byla soutěž. Všichni se moc snažili, aby byli co nejlepší. I když někteří malí žáci něco nechápali, tak jsme jim pomohli, a pak to šlo skvěle. Pan psycholog nás fotil a pomáhal mladším žákům. Byli hodní, povedlo se jim to a moc se nám to líbilo. Jsme rádi, že se to ostatním žákům také líbilo a doufáme, že všichni byli rádi za to, co jsme pro ně s panem učitelem třídním pěkného připravili. Moc se nám to všem líbilo.“

Sára – „U srnek:“
„Jako vedoucí týmu jsem byla se všemi svými asistenty spokojená, až na jednu asistentku, která nespolupracovala s týmem, bavila se a pořád odbíhala. Jinak to bylo skvělé. Světlanka byla pracovitá, moc mi pomohla s nošením dříví na slalom. Eliška také, hlídala nám „srncoběžky-koloběžky“ a pomáhala vytyčovat slalom. Pracovala hodně houževnatě. Chtěla bych je za jejich práci pochválit, protože mi byly velkou oporou. Hned poté, co jsme dorazili do lesa, jsme si rozdali úkoly: Já jsem měla na starosti poučení dětí o bezpečné jízdě na „srncoběžkách.“ Já, Světlanka a Nikol jsme sháněli dřevo na slalom a Eliška hlídala koloběžky. Když jsme postavily slalom, tak jsme ho museli zbourat, protože jsme usoudily, že by to bylo nebezpečné hlavně pro malé prvňáčky a tak jsme zvolili „rovnou“ trasu bez překážek. Všem se to moc líbilo. I 4. třídě, která to měla náročnější než všichni ostatní, protože koloběžky pro ně byly trochu malé. První třída byla tak šikovná, že si s námi i zazpívala. Všichni zvládli „Srnčí běh se SRNCOBĚŽKAMI“ moc dobře. Všichni jsme si to moc užili a jsme rádi, že jsme to tak mohli zorganizovat. A za to vše děkujeme našemu třídnímu panu učiteli Petru Ogrockému. Děkujeme!

Popis stanovišť:
„U lišky“: vedoucí – Eliška (soutěž dvojic v driblování s míčem)

„U Srnce“: vedoucí – Patrik (soutěž dvojic v „lesním golfu“)

„U veverky“: vedoucí – Andrés / Matěj (ručkování po laně ze stromu na strom na vzdálenost 6 m)

„U srnek“: vedoucí – Sára (soutěž dvojic v jízdě na „srncoběžkách“ na 20 srnčích skoků)

Myslím, že i já mohu dětem 5. ročníku a jejich třídnímu učiteli za všechny zúčastněné poděkovat, protože jsme si závody moc užili. K závodům jsme připojili ještě návštěvu zdejšího krmelce a Pežgovský les mohl být tímto pro další roční období otevřen.

Mgr. Pavlína Bláhová, vedoucí metodického sdružení učitelů 1. stupně

Foto: Pavlína Bláhová