Pěvecký kroužek udělal maminkám radost

Ve středu 16. května 2018 v odpoledních hodinách proběhla na ZŠ Jarošova besídka ke Dni matek pro maminky 5. a 7. ročníku, kterou připravili členové pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Marie Febrové.

Malé občerstvení pro hosty (čaj, kávu a croissant) připravil pan učitel Ogrocki. Mezi pozvanými hosty byly také maminky členů pěveckého kroužku.

V úvodním slovu seznámila hosty s programem pásma básní a písní věnovaným maminkám paní učitelka Febrová. Příjemným zpestřením byl kytarový doprovod Šarloty z 5. ročníku. Básně a písně byly velice emotivní a rozjitřily srdce maminek i vystupujících, což vyvolalo slzy dojetí všech přítomných. Vyvrcholením této atmosféry byla píseň Pro mámu; Poté děti předaly maminkám krásně rozkvetlou kytičku rododendronu.

Závěrem chci poděkovat nejen členům pěveckého kroužku za jejich zdařilé vystoupení, ale i maminkám a ostatním hostům, že si udělali čas a přišli se na pěvecké umění svých dětí podívat.

Marie Febrová, vedoucí pěveckého kroužku

Foto Petr Ogrocki