Pozvánka na vystoupení žáků 1. stupně

V rámci oslav Dne dětí na ZŠ Jarošova zveme rodiče žáků 1. – 5. ročníku ZŠ Jarošova i širší veřejnost na vystoupení žáků 1. stupně, které se uskuteční v pátek 1. června 2018 od 10.30 h v tělocvičně školy.

Do tělocvičny se dostanete bočním vchodem  z prostor školního hřiště.  Vchod bude otevřen od 10.20 h.

Na Vaši účast se těší vaše děti a učitelský sbor ZŠ Jarošova.