ZŠ Jarošova: Projekt Zdravá mládež

Víceletá spolupráce ZŠ Jarošova s občanským sdružením ZIP v Havířově obohacuje preventivní program školy.

Článek výchovné poradkyně dokumentuje aktivity, které byly v aktuálním školním roce 2017/2018 realizovány v rámci projektu Zdravá mládež v 6. a 7. třídě.

Článek v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), ročník XVIII, květen 2018, strana 12, 15.4.2018