Úspěch žáků ZŠ Jarošova v oblastním kole soutěže „Mladý zahrádkář“

V pátek 11. května 2018 proběhlo ve Stanici mladých přírodovědců Juventus v Karviné Ráji oblastní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterého se úspěšně zúčastnilo sedm žáků 3. až 7. ročníku navštěvujících pěstitelský kroužek při ZŠ Jarošova.

Také letošní ročník soutěže probíhal ve dvou věkových kategoriích žáků 4. až 6. tříd ZŠ a 7. až 9. tříd základních škol. V kategorii mladších žáků se do této akce z naší školy zapojilo pět žáků 3. až 6. ročníku, kteří si zasoutěžili poprvé. Za kategorii starších žáků reprezentovali v této soutěži naši školu dva žáci sedmého ročníku, kteří se soutěže Mladý zahrádkář zúčastnili již počtvrté.

Děti soutěžily ve dvou disciplínách. Čekal je náročný test o 48 otázkách a následná tzv. poznávačka 40 různých větviček okrasných a ovocných stromů a keřů, pokojových rostlin, bylinek, plevelů, semen zeleniny a květin. Po splnění těchto dvou částí si soutěžící mohli prohlédnout chovatelskou stanici se zajímavými zvířátky s odborným výkladem ředitelky Stanice mladých přírodovědců paní Sikorové, za což jí také děkujeme.

Ze soutěžního týmu ZŠ Jarošova si nejlépe vedl žák ze 7. ročníku, který ve starší kategorii obsadil nádherné 3. místo. V mladší kategorii se z našich žáků nejlépe umístila žákyně ze 4. ročníku, která získala 5. místo. Velký obdiv náleží naší nejmladší účastnici soutěže ze 3. ročníku, která si vedla velmi úspěšně a obsadila 6. místo.

Soutěžícím blahopřeji, děkuji za velmi pěkné výsledky a reprezentaci školy v této náročné soutěži, na kterou se připravovali po celý školní rok. Doufám, že je zájem o přírodovědnou oblast neopustí a zapojí se do dalšího ročníku zahrádkářské soutěže.

Marie Febrová, vedoucí pěstitelského kroužku