Pozvánka na třídní schůzky a konzultační den

Ve čtvrtek dne 7. června 2018 se na ZŠ Jarošova konají od 15.30 h třídní schůzky a uskuteční se konzultace k výsledkům vzdělávání žáků 1. až 9. ročníku

Po ukončení třídních schůzek proběhnou do 16.30 h individuální konzultace k průběhu vzdělávání žáků školy.

Doporučujeme, aby se zejména v případech, kdy se při vzdělávání žáka vyskytují prospěchové nebo výchovné obtíže, účastnili konzultací společně se zákonnými zástupci také žáci.