Sedmáci v roli badatelů

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se žáci 7. třídy ZŠ Jarošova vydali do Ostravy do Velkého světa techniky, kde v laboratoři Jan absolvovali vzdělávací modul „Zelená fabrika.“

Po příchodu na recepci Velkého světa techniky jsme se rozdělili do dvou skupinek: první skupinku tvořili chlapci, kterou vedl pan učitel Petr Ogrocki, druhou skupinku tvořily děvčata v čele s paní třídní učitelkou Marií Febrovou.

První skupinka šla do laboratoře Jan, kde je paní lektorka poučila o bezpečnosti práce. Šéfem skupiny badatelů se stal Dušan, který si velmi svědomitě plnil své manažerské povinnosti. Badatelé se seznámili s rozkladem světla pomocí spektrometru, byli překvapeni, jak jednoduše se dá spektrometr vyrobit a jak krásně lze pomocí něho vidět jednotlivé barvy spektra denního světla. Naučili se pracovat s mikroskopem. Realizovali celkem tři laboratorní experimenty: 1. chloroplast a světlo, 2. průduch jako brána do továrny, 3. počítání bublinek. Všichni členové týmu pracovali velmi svědomitě a byli svou prací s laboratorními měřicími přístroji i pomůckami velmi zaujati. Za svou práci byli paní lektorkou pochváleni.

Druhá skupinka si prohlížela jednotlivé expozice Velkého světa techniky. Po 90 minutách se týmy vyměnily. Všem se práce v laboratoři Jan i vystavené expozice líbily a měli jsme z toho všichni moc pěkný pocit. S paní učitelkou Febrovou jsme se shodli v tom, že naši žáci školu na veřejnosti vzorně reprezentovali.

Text a foto: Petr Ogrocki