Přírodovědný kroužek zaujal děti v mateřské škole

Do MŠ Mateřinka v Havířově – Šumbarku se ve středu 6. 6. 2018 vypravili reprezentanti přírodovědného kroužku ZŠ Jarošova, aby předškolákům formou hry představili fyzikální experimenty, vysvětlili jim, jak některé věci fungují, a zodpověděli jejich otázky „proč?“

Naši žáci se na tento den pilně připravovali a moc těšili. V rámci svého vystoupení členové kroužku do svých experimentů iniciativně zapojili vědychtivé chlapce a děvčata.

Ve školce nás přivítala paní učitelka se svou praktikantkou a 19 dětmi – předškoláky, kteří ukázněně sledovali přípravy na naše vystoupení. Začali jsme v 08:45 a skončili v 09:35 hodin.

Nejdříve jsme dětem předvedli bublinkovou trampolínu (plování mýdlové bubliny na hladině oxidu uhličitého v 3 litrové láhvi), dále jsme ukázali, jak lze rozkladem peroxidu vodíku vyrobit kyslík, předvedli jsme sérii experimentů na těžiště, poskytli návod na výrobu skvělého nápojového nosiče z použitého CD, houkačky, vyzkoušeli gumičkový detektor lži a také konstrukci jednoduchého funkčního elektromotorku.

V naší „mobilní laboratoři“ byla skvělá nálada, ke které přispěl svou měrou nejen sehraný tým členů přírodovědného kroužku, ale také naši hostitelé – předškoláci se svou paní učitelkou. 20. června se vypravíme ještě do MŠ Petřvaldská, kde svou fyzikální pouť v tomto školním roce ukončíme.

Text a foto: Petr Ogrocki