Celoškolní projektový den „Bezpečné prázdniny“

Celoškolní projektový den „Bezpečné prázdniny“, který se na ZŠ Jarošova realizuje v rámci vzdělávání žáků v tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí, proběhl 13. června 2018.

Projekt se uskutečnil ve spolupráci s VOŠ a SŠ DAKOL, o.p.s. Havířov a Obvodním oddělením Policie České republiky Havířov 3. Žáci naší školy si za přispění studentů 2. ročníku oboru ošetřovatel pod vedením pedagogů Mgr. A. Bajerové a Mgr. B. Mynářové doplnili své teoretické znalosti a rozvinuli své dovednosti.  Dozvěděli se, jak má být vybavena lékárnička, co dělat při uštknutí zmijí nebo pokousání psem, jak se zachovat při zásahu elektrickým proudem, při tonutí. Také si mohli prakticky vyzkoušet poskytování první pomoci při zlomenině a řezných ranách i nácvik poskytnutí umělého dýchání a masáže srdce na figuríně.

V další pracovní dílně se žáci seznámili s posloupnosti činností v krizových situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, ukázali si, jak se zachovat při nařízené evakuaci obyvatelstva. V pracovní dílně „Umím pomoci?“ žáci společně s prap. J. Škutou a prap. J. Kurkem prošli situace jak se zachovat v okamžiku při záchraně lidského života, jak postupovat při volání rychlé zdravotnické pomoci, HZS nebo Policie ČR. Také se dozvěděli o práci policejních složek, mohli si vyzkoušet výzbroj policisty, tester na alkohol a či jiné návykové látky.

Mgr. Šárka Zapalačová, metodik prevence

Foto Petr Ogrocki