Netradiční odpoledne školní družiny

Netradiční odpoledne v areálu hotelu U jelena v Havířově – Šumbarku prožili 11. června 2018 za krásného počasí žáci navštěvující školní družinu ZŠ Jarošova.

Nejprve děti hledaly poklad a potom 3 družstva musela najít podle barev rozstříhanou zprávu, složit ji a splnit napsané úkoly. Na písku členové družstev poskládali z přírodnin sluníčko a společně zazpívali píseň o nějakém zvířátku. Starší děti musely vyluštit zprávu napsanou v morseovce. Po splnění úkolů se po skupinkách opékaly párky a ostatní využívali sportovní areál u hotelu, zejména trampolínu.

Na závěr jsme si zazpívali s kytarou oblíbené písničky, spravedlivě rozdělili poklad a vydali se na zpáteční cestu. Počasí nám přálo a tak jsme společně prožili pěknou, v tomto školním roce závěrečnou, akci školní družiny.

Jana Žáková, vychovatelka