Close

18. 6. 2018

Vystoupení žáků 1. stupně ke Dni dětí sklidilo ovace

Den dětí 2018 proběhl na ZŠ Jarošova netradičně. Tentokrát žáci 1. až 5. ročníku nečekali, až jim někdo připraví soutěže a hry. Právě naopak!

Chlapci a děvčata nacvičili se svými třídními učiteli tance, zpěv i divadlo a 1. 6. 2018 pozvali do školy své rodiče i širší veřejnost. Všem návštěvníkům pak ukázali, co všechno dovedou. A bylo se na co dívat. Rodiče své děti odměnili zaslouženým potleskem.

Jiřina Vacková, třídní učitelka III. třídy

Foto Petr Ogrocki