Vystoupení žáků 1. stupně ke Dni dětí sklidilo ovace

Den dětí 2018 proběhl na ZŠ Jarošova netradičně. Tentokrát žáci 1. až 5. ročníku nečekali, až jim někdo připraví soutěže a hry. Právě naopak!

Chlapci a děvčata nacvičili se svými třídními učiteli tance, zpěv i divadlo a 1. 6. 2018 pozvali do školy své rodiče i širší veřejnost. Všem návštěvníkům pak ukázali, co všechno dovedou. A bylo se na co dívat. Rodiče své děti odměnili zaslouženým potleskem.

Jiřina Vacková, třídní učitelka III. třídy

Foto Petr Ogrocki