Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne v pondělí 3. září 2018.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h.

Chlapci a děvčata, kteří nastupují do 1. třídy, se společně (se svými rodiči a dalšími hosty) shromáždí ve vestibulu v přízemí školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Po jeho ukončení se žáci přemístí do své třídy, kde se jim a přítomným zákonným zástupcům bude věnovat třídní učitelka.

Vzdělávání žáků 2. až 9. třídy bude probíhat v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů od 8.00 h po dobu 2 vyučovacích hodin (do 9.45 h).