Společenské setkání k 60 letům ZŠ Jarošova

V září 2018 uplyne 60 let od otevření ZŠ Jarošova. Škola zve širší veřejnost, zejména absolventy školy, rodiče žáků a bývalé zaměstnance na společné setkání, které se uskuteční 5. října 2018 od 16:00 hodin v Hotelu U Jelena v Havířově-Šumbarku.

Můžete se těšit na pěvecká, taneční, dramatická a sportovní vystoupení žáků. V dopoledních hodinách mohou zájemci absolvovat prohlídku školy.

Program
1. Už je tomu 60 let… (úvodní slovo)
2. Pár přátel stačí mít (pěvecký kroužek)
3. Sportem ke zdraví (gymnastická sestava na živé hrazdě, žáci III. a VIII. třídy)
4. Džas te gilavel! (žáci V. třídy)
5. O poslušných kůzlátkách (dramatizace pohádky, žáci IV. třídy)
6. Latinskoamerické tance (taneční kroužek III. až VI. třídy)
7. Fyzikální show (žáci VI. a VIII. třídy)
8. V rytmu bubnů (žáci školní družiny)
9. Vzpomínky zůstanou (závěrečné vystoupení pěveckého kroužku)
10. Volná zábava

Srdečně zvou zaměstnanci a vedení školy.