Společné setkání rodičů s vedením školy a pedagogy, třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 13. září 2018 v 15:30 hod. se na ZŠ Jarošova uskuteční společné setkání rodičů žáků školy s ředitelem a pedagogy školy pořádané při příležitosti zahájení nového školního roku. Následně proběhnou zahajovací třídní schůzky.

Vážení rodiče, zveme vás na společné setkání s ředitelem a pedagogy ZŠ Jarošova. Budeme vás informovat o projektu Obědy do škol zdarma a aktivitách školy. Setkání se uskuteční v tělocvičně školy ve čtvrtek 13. září 2018 od 15:30 hodin. Po ukončení setkání (cca 16:00 hod.) proběhnou ve třídách zahajovací třídní schůzky. Zde vás třídní učitelé seznámí se záměry své práce ve třídě, budete také blíže seznámeni se školním řádem, s využitím webové aplikace „Bakaláři“ poskytující průběžné informace o klasifikaci žáků a dalšími informacemi podle programu třídních schůzek.

Mgr. Přemysl Čapanda, ředitel školy