Kam na střední školu?

Školní léta utíkají velmi rychle a tak jako každý rok, stojí žáci, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku, před důležitým rozhodnutím. Kam na střední školu? Rozhodování není v tomto věku vůbec jednoduché, ale naši žáci mají mnoho příležitostí, aby se vyznali v nabídce středních škol nejen našeho regionu, ale v celé ČR. V hodinách občanské výchovy mají možnost se seznámit s informacemi v rámci volby povolání, webovými stránkami k volbě povolání nebo středních škol, mezi žáky přicházejí zástupci středních škol našeho regionu, navštívili Burzu povolání, mají možnost konzultací v rámci kariérového poradenství. A nejen to. Poznávají studijní a učební obory také zajímavou formou workshopů či soutěží přímo na středních školách. A tak chci našim žákům popřát, ať učiní ten správný krok v rámci výběru své další vzdělávací cesty.

Mgr. Šárka Zapalačová, výchovná poradkyně