Žádost o spolupráci při dotazníkovém šetření na téma Sport v Havířově

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, chtěli bychom vás a vaše děti požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který bude použit jako podklad pro vytvoření Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018 až 2025. Dotazníky lze vyplňovat online v období od 3. prosince 2018 do 7. ledna 2019 na níže uvedené adrese.

V dotazníku jsou zjišťovány možnosti sportovního využití v Havířově, přičemž výsledky výzkumu budou použity výhradně k tvorbě sportovní koncepce pro město na příštích několik let. Pro žádoucí rozvoj sportu jsou důležité názory dětí i dospělých. Vaše odpovědi tak mohou do velké míry ovlivnit směřování sportu v Havířově. Děti do 14 let musí v dotazníku uvést, že jejich rodiče s vyplněním dotazníku souhlasí.

Dotazník je k dispozici na webových stránkách města Havířova nebo na adrese:
http://dotaznik.mujvyzkum.cz/OdinServlet/Interview?SurveyID=8C67F57242

Děkujeme za spolupráci a zájem o rozvoj sportu v Havířově.