To je zákon, kámo!

Žáci ZŠ Jarošova 7. – 9. ročníku v pátek 30. listopadu navázali na preventivní program REVOLUTION TRAIN, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou a Policií České republiky.

Žáci vytvořili pracovní policejní týmy a filmový příběh hodnotili z pohledu trestního práva a protidrogové prevence. Prohloubili si své dosavadní znalosti z této oblasti. Soutěžní formou si uvědomovali rizika drogových závislostí, možností léčby, ale i trestně právní následky a význam zdravého životního stylu. V hodinách občanské výchovy žáci na preventivní program navázali, sdělovali své postřehy a dojmy.