Fyzikální dílny v družině

Novinkou v popularizaci přírodních věd na ZŠ Jarošova ve školním roce 2018/2019 jsou „FYZIKÁLNÍ DÍLNY V DRUŽINĚ“, které organizuje pan učitel Petr Ogrocki. První fyzikální dílna se uskutečnila 27. listopadu 2018.

Tato aktivita byla primárně určena žákům 2. stupně zejména proto, aby si mohli fyziku vyzkoušet prakticky, a také, aby si mohli vylepšit známku z fyziky. Nově se však fyzikální pokusy pod vedením pana učitele Ogrockého přesunují do prostor školní družiny.

První dílna se uskutečnila 27. listopadu od 14:00 do 15:00 hodin, kde jsme se zaměřili na dva experimenty: „Tepelné čerpadlo“ a „Jak zapálit svíčku na dálku.“ Chci pochválit naše žáčky, že si na uvedené experimenty přinesli požadovaný materiál a aktivně se do našich experimentů zapojili. Pochvalu si zaslouží mé asistentky Izabela a Viktorie z 3. ročníku a Adéla z 5. ročníku. Všechny děti byly velmi pozorné a experimentování je hodně bavilo. Celkem se dílny zúčastnilo 20 žáků z 1. stupně. Žáci si v experimentu „Tepelné čerpadlo“ vysvětlili, co je to podtlak a přetlak, co probíhá v uzavřené nádobě, když v ní hoří svíčka, jak se mění množství kyslíku a oxidu uhličitého v uzavřené nádobě při hoření svíčky a na jakém principu „tepelné čerpadlo“ funguje. Děti zaujal příběh pana učitele, který byl s tímto experimentem spojován. V experimentu „Jak zapálit svíčku na dálku“ jsme si vysvětlili, že stoupající dým ze zhašené svíčky je hořlavý a když do něj vložíme hořící špejli, tak se tyto páry vznítí a zpětně zapálí knot svíčky.

Co nás bude čekat v prosinci? Zaměříme se na výrobu „KOUZELNÉ KRABIČKY“ a vysvětlíme si, jak funguje. Co budeme potřebovat? Nepoškozené prázdné krabičky od čaje, lepidlo, barevné papíry, těžký šroub nebo matičku, jehlu s nití, nůžky, lepidlo. Pokud budete pracovat svědomitě, můžete si vyrobit skvělý fyzikální dárek pro své rodiče nebo sourozence. Pokud budete mít zájem a chcete vědět, jak velký šroub či matičku budete potřebovat, zeptejte se osobně pana učitele Ogrockého.

Dílny se budou konat pravidelně jedenkrát měsíčně ve školní družině v době od 14:00 do 15:00 hodin. Přesný termín bude vždy upřesněn na nástěnce pana učitele Ogrockého. Chcete si zlepšit známku z fyziky? Chcete udělat něco prospěšného pro své mladší spolužáky? Staňte se asistenty ve „FYZIKÁLNÍCH DÍLNÁCH V DRUŽINĚ“!

Petr Ogrocki, třídní učitel 8. ročníku