Cyklisticko dopravní kroužek na Landeku

V souladu s plánem Cyklisticko dopravního kroužku jsme se v sobotu 24. listopadu 2018 vydali na Landek v Ostravě. Kdo se výletu zúčastnil? Proč zrovna tam a jaký byl program? To se dozvíte v následujícím článku.

Cyklisticko dopravní kroužek založil pan učitel Ogrocki proto, abychom se v rámci něho mohli dobře připravit na dopravní soutěže, které se budou konat na jaře roku 2019, naučili se pořádně pravidla bezpečnosti silničního provozu, zdokonalili se v poskytování první pomoci, natrénovali jízdu zručnosti na kole na dětském dopravním hřišti a zlepšili svou sportovní kondici v jízdě na koloběžkách, které pro náš kroužek nakoupila ZŠ Jarošova, za což jsme jim hodně vděčni. V měsíci říjnu jsme trénovali jízdu zručnosti na dětském dopravním hřišti, v listopadu jsme trénovali na počítačích pravidla silničního provozu a zvyšovali svou fyzickou kondici v tělocvičně školy. Listopad jsme zakončili výletem na Landek.

Z dvanácti členů kroužku se z rodinných důvodů a podzimních nemocí uvedené akce zúčastnili pouze tři členové Adéla a Natálie z pátého ročníku a Honza z osmého ročníku. Vyrazili jsme autobusem od bazénu v 8:38 do Ostravy.  Přesedání na Hranečníku a cesta do Koblova autobusem byla pohodová a lidí bylo všude málo. Asi to bylo tím, že bylo zataženo a sychravo. Z autobusové zastávky v Koblově jsme vyrazili po zelené turistické značce. Příroda byla krásná, šli jsme klikatou cestičkou a obdivovali řeku, která se zrcadlila dole v údolí. Naši cestu lemovala příkrá rokle, která svou strmostí vzbuzovala přirozený respekt. Asi po 45 minutách cesty jsme dorazili na dřevěnou rozhlednu. Opatrně jsme vystoupali po příkrých schodech nahoru a naskytl se nám krásný pohled na průmyslovou část Ostravy. Zbytek cesty vedl vyšlapaným turistickým chodníčkem a zavedl nás k udržovanému lesnímu hrobečku pejska, který byl zhotoven z jeho pelíšku, hraček a byl obložen říčními oblázky. Konečně jsme došli k HORNICKÉMU MUZEU. Zakoupili jsme si vstupenku. Náš průvodce nás seznámil s historií báňské záchranné služby, viděli jsem pomůcky, které záchranáři ke své práci potřebují. Pak jsme nastoupili do důlního výtahu a sfárali pod zem. Prošli jsme různými slojemi a viděli, jakým způsobem se dobývalo uhlí v minulosti a jak je tomu v současnosti. Bylo to hodně zajímavé. Po skončení prohlídky jsme si zakoupili suvenýry, najedli se a vyrazili na zpáteční cestu. Protože jsme měli dostatek času, tak jsme ještě navštívili nákupní centrum Forum Nova Karolina, kde jsme si nakoupili vánoční dárky pro své blízké. Zpáteční cesta nám rychle uběhla. Byli jsme sice hodně unaveni, protože jsme toho mnoho našlapali, ale nám to nevadilo, protože jsme měli mnoho skvělých zážitků a dobře jsme si popovídali.

Už se těšíme na další výlet, který nás bude čekat v lednu 2019, kdy si uděláme novoroční výstup na Radhošť. Bude to asi ve sněhu hodně náročné, ale my jsme Jarošáci a ti se ničeho nebojí a vše si vyzkouší.

Přejeme všem Jarošákům, přátelům naší školy a našemu vedení školy, ale obzvláště naši paní zástupkyni Mgr. Ivaně Kučákové, aby si prožili vánoční svátky v příjemné rodinné pohodě a v novém roce 2019 byli zdrávi a dařilo se jim jak v osobním, rodinném, tak i profesním životě.

Petr Ogrocki, vedoucí Cyklisticko dopravního kroužku