Vědomostní soutěž 6 ran do klobouku

školní družina

Dne 8. dubna 2019 proběhla ve ŠD vědomostní soutěž, na kterou se děti 3 týdny připravovaly.

Soutěžilo se celkem ve 3 kategoriích. Děti z 1. třídy měly otázky z prvouky a děti z 2. a 3. třídy dostaly otázky všeobecné – z hudby, sportu, přírodopisu či zeměpisu. Vědomostní otázky byly doplněny dovednostní disciplínou – šesti hody míčkem do klobouku. Získané body z hodů se připočetly k bodům z vědomostních otázek. Na 1. místech se umístili Lusiana Pištolová z 1. třídy, Kristián Karala z 2. třídy a Damián Štefka z 3. třídy. Soutěžící získali za své výkony drobné odměny.

Jana Žáková, vychovatelka