Člověk a pes – projektový den na 2. stupni

Dne 21. června 2019 proběhl na ZŠ Jarošova 1. ročník projektu Člověk a pes. Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo prostřednictvím sociálního učení umožnit dětem osvojit si žádoucí interakce se zvířaty a ty rozvíjet. Chceme naučit děti vnímat zvíře jako živou bytost a ne jako hračku či spotřební věc.

Celý projekt proběhl na 2. stupni, kde žáci navštěvovali jednotlivá stanoviště. Prohlídli si prezentaci s informacemi, jak vybrat do rodiny správného psa, jak rozpoznat množírnu, množitele a jejich triky, jak se o psy starat a jaké prostředí je vhodné pro zdraví psa. Dále žáci pracovali s pracovními listy, malovali plakáty na téma „Nekupuj, adoptuj!“ a „Stop množírnám!“. V neposlední řadě si vyslechli velmi pěkné a zajímavé povídání pana Ladislava Holby, který navštívil naši školu se svou vodící fenkou Amí, a vykládal dětem o výcviku vodících psů. Myslím si, že výhledově by mohla realizace takových projektů, jako je Člověk a pes, vést k posílení právního vědomí následujících generací. Doufám, že v budoucnu se práv psů a ostatních zvířat nebudou dožadovat pouze aktivisté, ale že právo na důstojný život všech živých tvorů, se stane samozřejmostí našeho života a známkou vyspělé společnosti. Projektu na naší škole předcházela práce v hodinách českého jazyka s příručkou Člověk a pes a knihou O čem sní holčičky z množíren, která nám sloužila jako čítanka, dále pak diskuse o dané problematice v hodinách slohu.

Věřím, že se projekt Člověk a pes žákům naší školy líbil a věřím, že i v příštích letech budeme v projektu pokračovat, a podaří se nám ho rozšířit i na 1. stupeň.

 Mgr. Věra Kramárová