Vícejazyčnost je bohatství

Vícejazyčnost je bohatství

Pohádka L. N. Tolského Tři medvědi, kterou zpracovali žáci 2. stupně ZŠ Jarošova v rámci výuky ruského jazyka, byla oceněna za vynikající účast v VII. ročníku literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“ vyhlašovaná spolkem Zaedno, jehož hlavním cílem je rozvoj multikulturní společnosti v České republice a vedení společnosti k větší toleranci a porozumění.

Soutěže se zúčastnilo přes 500 dětí z 32 škol a dalších organizací z celé České republiky, proto je potěšující, že výtvarné práce, zpracované do videopohádky, kterou žáci i rusky namluvili, byly mezi oceněnými. Výstava nejlepších dětských prací letošního ročníku bude umístěna v reprezentativních prostorách Evropského Domu v Praze.

Vícejazyčnost je bohatství