Kam po ZŠ?

Nabídka studia SŠTo

Žáci ZŠ Jarošova, kteří v letošním školním roce 2019/20 ukončí povinnou školní docházku, se budou brzy rozhodovat o svém dalším studiu na středních školách.

Žáci mají možnost získat co nejvíce informací o jednotlivých typech středních škol a povoláních v rámci volby povolání ve výuce občanské, rodinné výchovy a dalších vyučovacích předmětů, a také formou konzultací společně s rodiči a kariérovým poradcem, návštěvou Burzy povolání a v neposlední řadě při setkáních se zástupci SŠ našeho města i regionu. Za žáky přicházejí nejen pedagogové středních škol, ale také se setkávají s našimi bývalými žáky, kteří úspěšně studují a mohou tak předávat své vlastní zkušenosti, informace a odpovídají na mnohé otázky týkající se studia na střední škole.