Pěvecký kroužek v Klubu seniorů na ul. Wolkerova

Skupinová fotografie se seniory

Je již dlouholetou tradicí, že pěvecký kroužek ZŠ Jarošova, pod vedením paní učitelky Marie Febrové, zpříjemňuje předvánoční chvíle našim seniorům na ul. Wolkerova v Havířově-Šumbarku.

V úterý 10. prosince 2019 se Šarlota, Eliška, Kristián a Maruška vydali v odpoledních hodinách do Klubu seniorů na ul. Wolkerova, aby potěšili babičky svým pěveckým vystoupením. Tentokráte jejich repertoár tvořily líbivé moderní vánoční písně. Za své vystoupení sklidili zasloužený potlesk a obdrželi sladkou odměnu. Babičky byly potěšeny a dojaty ručně malovanými vánočními přáníčky, které obdržely od dětí v závěru svého vystoupení. Projevily přání, aby je členové kroužku opět brzy navštívili. Velký obdiv za svůj pěvecký výkon sklidila Šarlota.

Foto: Petr Ogrocki