Já a ty, my ve třídě, rozumíme si?

Já a ty my ve třídě rozumíme si

Žáci V.  až VIII. třídy ZŠ Jarošova se zúčastnili zajímavého projektu v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí.

Projekt Indikovaná primární prevence sociálně patologických jevů u dospívajících v Havířově probíhal v průběhu listopadu a prosince pod záštitou AZ HELP, z.s. Do tříd přicházeli lektoři Hana a Honza, kteří společně s žáky a třídními učiteli pracovali. Cílem bylo ukázat žákům možnosti, jak se respektovat, najít k sobě cestu, navzájem si neubližovat a neponižovat. Toleranci, pochopení toho druhého, umění si pomáhat, to se musíme naučit milí Jarošáci, a tady musí každý z vás na sobě ještě hodně pracovat! Chceme přece na naši Jarošku chodit rádi a cítit se tady dobře.

Mgr. Zapalačová Šárka, výchovná poradkyně