Vystoupení pěveckého kroužku v Klubu seniorů na ulici Střední v Havířově

Vystoupení pěveckého kroužku

Stalo se již tradicí, že členové pěveckého kroužku ZŠ Jarošova se snaží zpříjemnit předvánoční atmosféru seniorům na ul. Střední v Havířově-Šumbarku. V pondělí 16. prosince 2019 se vypravili do jejich klubu. O průběhu zdařilé akce informuje čtenáře článek doplněný fotografiemi.

Seniorky a senioři měli svou klubovnu pěkně vánočně vyzdobenou, srdečně nás přivítali obloženými chlebíčky a čajem. Paní učitelka Marie Febrová nejdříve představila členy kroužku. Poté následovalo pásmo vánočních koled a písní proložených sólovým zpěvem. Po skončení programu nás navštívil čert v doprovodu Mikuláše, od kterého děti dostaly balíčky dobrot. Měli jsme radost, že jsme svým kulturním programem zpříjemnili seniorům předvánoční chvíle. Na závěr naší návštěvy předali žáci seniorům vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka.

Děkujeme milým seniorům za bohaté občerstvení, Mikulášskou nadílku a velmi příjemnou a srdečnou atmosféru, která u vás panovala. Máme vás všechny moc rádi a těšíme se na další společná setkání v roce 2020, do kterého vám všem přejeme štěstí a hlavně pevné zdraví.

Členové pěveckého kroužku a jejich vedoucí Marie Febrová

 

Foto: Petr Ogrocki