Projekt Vánoce

Vánoční svícny

V rámci výtvarné výchovy v 8. ročníku proběhl na ZŠ Jarošova projekt Vánoce, který jsem pro své žáky připravovala již od listopadu. Samotnému projektu předcházel sběr přírodních materiálů, jako je psí víno, větve břízy, plody šípku, smrkové větvičky, proutí a jiné hrubší větve, které jsme našli v lese spadané ze stromů. Dále jsme sušili ovoce jako jablíčka, pomeranče a citrony. Dětem jsem nakoupila koření na dekorování – skořici, badyán a dále různé stužky, ozdoby, čajové svíčky, ozdobné bíle větvičky zdobené třpytkami, provázky, drátky, drobnou keramiku, dekoračního ptáčka a jiné potřeby. Motivací byl sběr přírodnin, sušení a návrat k tradičním způsobům dekorování domovů a interiérů. V rámci projektu žáci shlédli prezentaci Vánoce, kde se dozvěděli spoustu informací o historii Vánoc, vánočních svátcích, koledách, tradicích a zvycích. Žáci měli také možnost povyprávět o tradičních romských Vánocích. Jako výstup vznikly velmi pěkné vánoční dekorace, které žáci v rámci skupinové práce vytvořili během dvou vyučovacích hodin. Cílem celého projektu bylo uvědomění si českých tradičních zvyků, posílení českého cítění a pojetí našich domácích tradic.