Výtvarná soutěž o nejkrásnější vánoční výrobek

Vánoční výrobky

Letos jsme s žáky II. stupně ZŠ Jarošova opět připravili společně vánoční výstavku pro všechny děti z I. stupně. Koncem listopadu žáci vyráběli ve svém volném čase výrobky s vánoční tématikou, z kterých vznikla velmi pěkná výstavka, kterou si mohou učitelé, žáci a návštěvníci školy prohlédnout v přízemí školy. Jelikož jsem chtěla žáky za jejich snahu odměnit, bylo třeba sestavit komisi, která vybrala vítěze. Aby nikdo nepřišel zkrátka, byli v pátek 13. prosince odměněni všichni žáci, kteří přispěli do soutěže svým výrobkem, protože věnovali mnoho času a úsilí svému soutěžnímu předmětu. Všem žákům, kteří se zúčastnili vánoční soutěže, děkuji a gratuluji výhercům. Zároveň se s nimi raduji z pěkných cen, které poskytla naše škola. Všichni žáci, kteří se neumístili na předních příčkách, byli také odměněni malou odměnou.