Informace ke vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 1. až 5. ročníku, kde budou probíhat v dopoledních hodinách vzdělávací aktivity a odpoledne zájmové činnosti.

Pokud projevíte do 18. května 2020 zájem o výše zmíněné aktivity, které organizuje ZŠ Jarošova pro vaše děti, tak tuto skutečnost sdělte v nejbližším možném termínu škole (např. telefonicky, emailem, osobně nebo prostřednictvím třídního učitele).

Škola zajistí:

  • výukové aktivity ve skupině maximálně 15 dětí v dopoledních hodinách od 8,00 do 11,40 hod.,
  • zájmové činnosti ve skupině maximálně 15 dětí od 11,45 do 16,00 hod.,
  • dostatečná hygienická opatření,
  • kvalitní výukové prostředí,
  • stravování, pokud projevíte zájem (stravování je možné v rámci projektu „Obědy do škol“).

Žáci si do školy vezmou pomůcky dle pokynů vyučujících, přezůvky a psací potřeby.

Zákonní zástupci vyplní čestné prohlášení a seznámení, které je níže k dispozici ke stažení. Zároveň zajistí, aby měli žáci 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Čestné prohlášené o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel školy