Informace ke vzdělávání žáků 9. ročníku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 11. května 2020 otevřeny základní školy pro žáky 9. tříd, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školy.

Pokud projevíte do 7. května 2020 zájem o výše zmíněnou přípravu na přijímací zkoušky vašeho dítěte, tak tuto skutečnost sdělte v nejbližším možném termínu škole (např. telefonicky, emailem, osobně nebo prostřednictvím třídního učitele).

Škola zajistí:

  • kvalitní přípravu z matematiky a českého jazyka,
  • dostatečná hygienická opatření,
  • kvalitní výukové prostředí,
  • stravování, pokud projevíte zájem.

Žáci si do školy vezmou pomůcky dle pokynů vyučujících, přezůvky a psací potřeby.

Zákonní zástupci vyplní čestné prohlášení a seznámení, které je níže k dispozici ke stažení. Zároveň zajistí, aby měli žáci 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Čestné prohlášené o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel školy