Organizace výuky v týdnu od 7. do 11. prosince 2020

Sdělení rodičům

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole)

 • Povinná prezenční výuka pro žáky 1. až 5. třídy bude nadále probíhat dle upraveného rozvrhu ve všechny vyučovací dny.
 • Povinná prezenční výuka pro žáky 9. třídy bude nadále probíhat dle upraveného rozvrhu ve všechny vyučovací dny.
 • Povinná prezenční výuka pro žáky 8. třídy bude probíhat rotačně (střídavě) dle upraveného rozvrhu od pondělí 7. do 11. prosince 2020. V následujícím týdnu od 14. do 18. prosince 2020 budou žáci 8. třídy vzděláváni distančně.

Informace k povinné distanční výuce (z domova)

 • Žáci 6. třídy si v pondělí 7. prosince od 9:00 do 9:55 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály ze zeměpisu na týden od 7. do 11. prosince v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
 • Žáci 7. třídy, kteří nebyli ve škole v pátek 4. prosince, si v pondělí 7. prosince od 9:45 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 7. do 11. prosince v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
 • Žáci 8. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 30. listopadu do 4. prosince při nástupu na prezenční výuku jednotlivým učitelům předmětu.

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

 • Pro žáky 6. a 7. třídy jsou v tomto týdnu umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu.
 • Školní družina bude pro žáky 1. a 5. třídy v tomto týdnu v provozu od 6.30 h.
 • Stravování žáků bude probíhat od 12.00 do 14.00 h.

Vzdělávání žáků 6., 7. a 8. třídy v následujícím týdnu od 14. do 18. prosince 2020

 • Povinná prezenční výuka (ve škole) dle upraveného rozvrhu bude probíhat rotačně (střídavě) pro žáky 6. a 7. třídy.
 • Distančně (z domova) se budou vzdělávat žáci 8. třídy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.