Organizace výuky v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince 2020

Sdělení rodičům

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole)

 • Povinná prezenční výuka pro žáky 1. až 5. třídy bude probíhat dle upraveného rozvrhu
  od pondělí 30. listopadu 2020 ve všechny vyučovací dny.
 • Povinná prezenční výuka pro žáky 9. třídy bude probíhat dle upraveného rozvrhu
  od pondělí 30. listopadu 2020 ve všechny vyučovací dny.
 • Povinná prezenční výuka pro žáky 6. a 7. třídy bude probíhat rotačně (střídavě) dle upraveného rozvrhu od pondělí 30. listopadu do 4. prosince 2020. V následujícím týdnu od 7. do 11. prosince 2020 budou žáci 6. a 7. třídy vzděláváni distančně (z domova).

Informace k povinné distanční výuce (z domova)

 • Žáci 8. třídy si v pondělí 30. listopadu od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 30. listopadu do 4. prosince v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
 • Žáci 8. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 23. do 27. listopadu, v pondělí 30. listopadu do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 30. listopadu.

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

 • Pro žáky 8. třídy jsou v tomto týdnu umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu.
 • Školní družina bude pro žáky 1. a 5. třídy v tomto týdnu v provozu od 6.30 h.
 • Stravování žáků bude probíhat od 12.00 do 14.00 h.

Vzdělávání žáků 6., 7. a 8. třídy v následujícím týdnu od 7. do 11. prosince 2020

 • Povinná prezenční výuka (ve škole) dle upraveného rozvrhu bude probíhat rotačně (střídavě) pro žáky 8. třídy.
 • Distančně (z domova) se budou vzdělávat žáci 6. a 7. třídy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova