Informace ke vzdělávání žáků od 23. listopadu

Sdělení rodičům

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole) pro žáky 1. a 2. ročníku

Povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy bude probíhat obdobně jako v minulém týdnu, tedy od 8:00 do 11,40 h ve všechny vyučovací dny.

Informace k povinné distanční výuce (z domova) pro žáky 3. až 9. ročníku

  • Žáci 3. až 5. třídy si v pondělí 23. listopadu od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 23. do 27. listopadu v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy.
  • Žáci 6. až 9. třídy si v pondělí 23. listopadu od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 23. do 27. listopadu v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
  • Žáci 3. až 9. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 16. do 20. listopadu, v pondělí 23. listopadu do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 23. listopadu.

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

Od 18. listopadu jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od 8,30 do 11,30 h.

Školní družina bude pro žáky 1. a 2. třídy v tomto týdnu provozu od 6:30 h.

Stravování žáků bude probíhat od 12,00 do 13,00 h.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Mgr. Přemysl Čapanda‘
ředitel ZŠ Jarošova