Organizace výuky v týdnu od 14. do 18. prosince 2020

Sdělení rodičům

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole)

  • Povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně bude nadále probíhat dle upraveného rozvrhu ve všechny vyučovací dny.
  • Povinná prezenční výuka pro žáky 9. třídy bude nadále probíhat dle upraveného rozvrhu ve všechny vyučovací dny.
  • Povinná prezenční výuka pro žáky 6. a 7. třídy bude probíhat rotačně (střídavě) dle upraveného rozvrhu od pondělí 14. do 18. prosince 2020.

Informace k povinné distanční výuce (z domova)

  • Žáci 8. třídy, kteří nebyli ve škole v pátek 11. prosince, si v pondělí 14. prosince od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 14. do 18. prosince v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
  • Žáci 6. a 7. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 7. do 11. prosince při nástupu na prezenční výuku jednotlivým učitelům předmětu.

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

  • Pro žáky 8. třídy jsou v tomto týdnu umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu.
  • Školní družina bude pro žáky 1. a 5. třídy v tomto týdnu v provozu od 6.30 h.
  • Stravování žáků bude probíhat od 12.00 do 14.00 h.

Vánoční prázdniny – od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021 (pokud vláda ČR nestanoví jinak)

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova