Labyrintem barokního světa

Dějepisná soutěž ZŠ Jarošova

V listopadu, i přesto že nadále máme kombinovanou výuku, proběhlo školní kolo 50. ročníku dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. A tady jsou nejlepší z řešitelů:

1. Pukančík Matěj
2. Pomahačová Nikol
3. Kyselý Dominik

Blahopřejeme!

Mgr. Šárka Zapalačová, vyučující dějepisu

Dějepisná soutěž ZŠ Jarošova