Soutěž „O nejlepší prezentaci školy“

Soutěž ZŠ Jarošova

Magistrát města Havířova, oddělení školství, v dubnu letošního roku vyhlásil soutěž zpracování krátkého video medailonku školy, a přestože to bylo v době distanční výuky, naše ZŠ Jarošova se také zapojila.

Patrika, žáka VIII. třídy, tato výzva zaujala, aniž by tušil, kolik jej čeká práce a  jaký bude výsledek. Dne 8. května 2021 se zúčastnil slavnostního předávání cen pro vítěze. A tady jsou jeho vlastní slova:

„Natočit medailonek naší školy, to bylo pro mne něco nového. Ceny nám předávala náměstkyně primátora města Havířova, odboru školství. Neméně zajímavá byla pro skutečnost a zároveň zážitek a čest, že se mnou natáčela rozhovor TV Polar, se mnou žákem VIII. třídy! Chtěl bych poděkovat za ceny a poukaz pro školu na nákup sportovního vybavení a také poděkovat naší třídní učitelce za spolupráci při tvorbě medailonku.“

Co dodat? Patriku blahopřejeme!

Mgr. Šárka Zapalačová