Krejčí a švadlena – řemeslo se srdcem

Vyšívaná srdce ZŠ Jarošova

Ve spolupráci s paní Pavlou Říčkovou, odborníkem z praxe, proběhl v závěru školního roku 2020/21  pro žáky VIII. a IX. třídy polytechnický workshop k rozvoji pracovních, občanských, sociálních a personálních kompetencí žáka, volby profesní cesty a s praktickou činností ušití textilního výrobku – srdce s náplní sušené levandule, dárku pro budoucí žáky I. třídy a babičky penzionu v Havířově-Šumbarku.