Návštěva IPS Úřadu práce v Havířově

Návštěva IPS Úřadu práce v Havířově

Dne 15. září navštívili žáci IX. třídy Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání na Úřadě práce v Havířově.

Ano, už je to tak, před devíti lety nastoupili do první třídy a dnes je to pro žáky devátého ročníku školní rok poslední. Budou se rozhodovat o své další vzdělávací cestě, budoucí střední škole, studijním nebo učebním oboru. V rámci kariérového poradenství rodiče i žáci získávají spoustu informací, které se přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2022/23 týkají. V rámci přijímacího řízení si mohou podat až 2 přihlášky, které musí být odevzdány na střední škole pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021 a pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022. Nesmí zapomenout na zdravotní prohlídku u svých dětských lékařů, kteří potvrzují zdravotní způsobilost daného studia na střední škole.

K této problematice se žáci zúčastnili besedy v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR na pracovišti v Havířově společně odbornou poradkyní Mgr. J. Tichou. A závěrem? Přeji vám všem, kteří v tomto školním roce ukončíte vzdělávání na základní škole, hodně štěstí při výběru vašeho dalšího studia.

Mgr. Zapalačová Šárka, výchovná poradkyně