10. výročí časopisu Kamarádi

10. výročí časopisu Kamarád ZŠ Jarošova

Naše ZŠ Jarošova dlouhodobě spolupracuje a zapojuje se do soutěží a aktivit časopisu Kamarád, spolku Zaedno, jehož hlavním cílem je rozvoj multikulturní společnosti v České republice a vedení společnosti k větší toleranci a porozumění.

V letošním roce, v závěru školního roku 2020/21,  žáci nakreslili a v ruském jazyce napsali svá přání u příležitosti 10. výročí časopisu Kamarád. Práce žáků 8. a 9. ročníku jsem pak zaslala do redakce. K mému překvapení v následujícím vydaném čísle jsem objevila práce našich žáků, letošních deváťáků. Velkou radost se mnou sdíleli Patrik, Nikol a Eliška K., kteří jsou autory zveřejněných přání. A tak milí Jarošáci, společně dokážeme spoustu krásných věcí a z toho mám velkou radost.

Mgr. Zapalačová Šárka, vyučující RJ