Projekt „Zdravý týden“ ve 4. třídě

Projekt Zdravý týden ZŠ Jarošova

Ve dnech 21. až 25. února 2022 se na naší škole uskutečnil projekt „Zdravý týden“. Děti si povídaly o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Nosily si zdravé svačinky. V rámci tohoto týdne si žáci 4.třídy nasadily do kelímku na vatu řeřichu a pozorovaly jak roste. Na konec týdne p. asistentka Němcová z vyrostlé a nařezané řeřichy udělala ochutnávku s rohlíkem s máslem. Dále si děti nazdobily nástěnku s pořekadly o zdravém životním stylu.

Michaela Němcová
asistent pedagoga, vychovatelka