Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jarošova

Zápis na ZŠ Jarošova proběhne v pondělí 4. dubna a v úterý 5. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hod.

Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, jejichž zákonní zástupci dají přednost naší škole.

Povinná školní docházka začíná všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 (dosáhly do 31. srpna 2022 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (například jeden z rodičů), nejlépe spolu se svým dítětem, které dosáhlo potřebného věku. Vezme si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Náš vzdělávací program „Cesta k dospělosti“ poskytuje dětem příležitost k všestrannému osobnímu rozvoji.
Jsme moderní školou jak po stránce technického vybavení, tak způsobem vyučování.

Pravidla přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023