Mimořádný zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jarošova

Zápis proběhne v pondělí 6. června 2022 od 14.00 do 16.00 h a v úterý 7. června 2022 od 14.00 do 16.00 h.

Povinná školní docházka začíná všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 (dosáhly do 31. srpna 2022 věku 6 let).

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (rodič nebo jiná pověřená osoba), nejlépe spolu se svým dítětem, které dosáhlo potřebného věku. Vezme si s sebou potřebné dokumenty vydané v souvislosti s pobytem v České republice.

Náš vzdělávací program „Cesta k dospělosti“ poskytuje dětem příležitost k všestrannému osobnímu rozvoji.
Jsme moderní školou jak po stránce technického vybavení, tak způsobem vyučování.

Pravidla přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Реєстрація відбудеться:
Понеділок, 6 червня 2022 р. з 14:00 до 16:00 та вівторок, 7 червня 2022 р. з 14:00 до 16:00.

Обов’язкове відвідування школи починається для всіх дітей, які народилися з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року (до 31 серпня 2022 року вони досягли 6 років).

Для реєстрації з’явиться законний опікун дитини (батьки або інша уповноважена особа), бажано разом із дитиною, яка досягла необхідного віку. Він візьме з собою необхідні документи, видані у зв’язку з його перебуванням у Чехії.

Наша освітня програма «Дорога в доросле життя» дає можливість дітям до всебічного розвитку особистості.
Ми сучасна школа і за технікою, і за методикою навчання.