Den Země 2022

Den Země 2022 ZŠ Jarošova

Člověk by se měl naučit chránit naši Zemi, jak nejlépe umí. Jak správně chránit naši Zemi jsme si vyzkoušeli na Dni Země, který se konal 22. dubna 2022 na náměstí Republiky v Havířově. V letošním roce se této akce zúčastnili žáci 4. až 9. tříd ZŠ Jarošova.

Tento projekt se už koná několikátým rokem a pořád se je na co těšit. I tento rok tomu nebylo jinak. Na děti tam čekala spousta zábavných atrakcí a naučných her, při kterých si mohli zasoutěžit, ale i vyzkoušet, jak se třídí odpad, co je recyklované a co není, a taky si mohli vyrobit pár hezkých výrobků, které si mohli vzít na památku domů.

V tomto roce v rámci této akce ke Dni Země se uskutečnila soutěž „Rekobrašna“. Do této soutěže se mohli zapojit žáci základních škol. V čem tato soutěž spočívala? Úkolem bylo vyrobit školní brašnu nebo aktovku na záda z recyklovaného papíru. Výrobek musel být funkční a každý soutěžící žák jej osobně musel na místě na sobě předvést. Naše škola neváhala a soutěže se chopila ve velkém. Ujali se toho naši šesťáci pod odborným vedením paní asistentek pedagogů Míši a Moniky, kteří vyrobili skvělou aktovku na záda. Úkolem nebylo ji jen vyrobit, ale také na náměstí předvést. Hodnotil se vzhled, funkčnost a originalita provedení. Na výrobě této aktovky se nejvíce podílela žákyně 6. ročníku Adéla, která ji také na sobě před odbornou porotou prezentovala.

Naše škola se v této soutěži umístila na krásném 3. místě, za což děkujeme především paním asistentkám a dvěma žákům 6. ročníku, Damiánovi a Adéle.

Závěrem bychom chtěli říct všem žáků naší školy: „Třiďte odpad a chovejte se k naší planetě šetrně a s úctou, planetu Země máme totiž jenom jednu“.

Mgr. Marie Febrová, koordinátor environmentální výchovy
Patrik Bauhofer, žák 9. ročníku

Den Země 2022