Den Země a projekt „Jaro“

Den Země a projekt Jaro ZŠ Jarošova

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ Jarošova se 22. dubna 2022 v rámci Dne Země zúčastnili projektu „Jaro“.

Žáci si v prvních dvou hodinách připomněli vše, co si již dříve o jaru povídali v rámci různých předmětů. Něco nového se dozvěděli díky připravené prezentaci a své nové vědomosti si ověřili pomocí pracovního listu.

Třetí hodinu se vydali se svými učiteli a paní asistentkou na jarní vycházku do lesa, během které pozorovali jarní přírodu, hledali jarní květinky, potkali pár lesních skřítků a dokonce i „vlka“. Pomocí nalezených dřevin a jiných lesních přírodnin zkusili pro lesní skřítky postavit domeček. Pracovali samostatně, ale i ve skupinkách a práce se jim velmi dařila.

A jelikož jsme na podzim Pežgovský les „zamkli“, tímto projektem mohl být opět pro další roční období otevřen.