Hádej, hádej, hadači

Soutěž ZŠ Jarošova

V měsíci dubnu jsme ve školní družině hádali hádanky na různá témata. Ve čtvrtek 5. května 2022 jsme uskutečnili hádankářskou soutěž „Hádej, hádej, hadači“, která byla doplněna sportovní soutěží – hod míčkem do koše. Soutěžilo celkem 7 dvojic, které odpovídaly na hádanky písemně. Po sečtení všech bodů a hodů míčkem dopadlo umístění takto:
1. místo – Diana B. a Nela B.
2. místo – Kristián K. a Sebastian S.
3. místo  – Filip M. a Sebastian C.

Všichni soutěžící obdrželi drobnou odměnu.