Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář

Žáci ZŠ Jarošova na soutěži

V pátek 20. května 2022 proběhlo v areálu Stanice mladých přírodovědců Karviná Ráj okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterého se zúčastnili tři žáci 6. ročníku ZŠ Jarošova navštěvující environmentální  kroužek.

Také letošní ročník soutěže probíhal ve dvou věkových kategoriích žáků 4. až 6. tříd ZŠ a 7. až 9. tříd ZŠ. V kategorii mladších žáků se do této akce z naší školy zapojili tři žáci 6. ročníku.

Děti soutěžily ve dvou disciplínách. Čekal je náročný test o 45 otázkách a následná „poznávačka“ 40 různých větviček okrasných a ovocných stromů a keřů, pokojových rostlin, bylinek, plevelů, semen zeleniny a květin. Po splnění těchto dvou částí si soutěžící mohli prohlédnout chovatelskou stanici za odborného výkladu pracovníků.

Poté nastal nejdůležitější okamžik, vyhodnocení soutěže.

A jaké bylo umístění žáků ZŠ Jarošova?
2. místo – Damián Štefka
4. místo – Karin Somolová
5. místo – Adéla Havlásková

Žák Damián Štefka postupuje do národního kola, které se uskuteční ve dnech 18. až 19. června 2022 v Brně.

Soutěžícím blahopřeji, děkuji za velmi pěkné výsledky a reprezentaci školy v této náročné soutěži, na kterou se připravovali po celý školní rok. Doufám, že je zájem o přírodovědnou oblast neopustí a zapojí se do dalšího ročníku této zahrádkářské soutěže.

Text: Marie Febrová, vedoucí environmentálního kroužku
Foto: Petr Ogrocki