Preventivní program – Hygiena člověka

Preventivní program ZŠ Jarošova

Preventivní program „Hygiena člověka“ pro žáky 1. a 2. ročníku proběhl 25. května 2022.

Věděli jste, že pátý květnový den byl už před třinácti lety vyhlášen jako Mezinárodní den hygieny rukou?

Při té příležitosti naši školu navštívily pracovnice z Centra pro podporu zdraví s preventivním programem pro děti 1. a 2. ročníku. Cílem tohoto programu bylo zvýšit povědomí dětí o šíření infekčních nemocí a důležitosti jejich prevence.

Děti se seznámily na třech stanovištích se základními hygienickými návyky osobní hygieny, viděly praktickou ukázku mytí rukou pod UV lampou. Na modelu lidského chrupu si připomněly správnou techniku čištění zubů a také jim byla vysvětlena důležitost očkování pro lidský organismus.

Preventivní program ZŠ Jarošova