Den dětí ve školní družině

Den dětí ve ŠD ZŠ Jarošova

Ve čtvrtek 2. června 2022 se děti ŠD vydaly k hotelu Jelen opékat párky a oslavit Den dětí.

Po příchodu byla pro děti připravena hra, ve které byly rozděleny do 3 družstev a každé muselo najít v areálu 8 ústřižků rozstříhané zprávy, poskládat a splnit úkol. Následovalo hledání pokladu, který obsahoval drobné sladkosti a poté sportování a skákání na trampolíně v areálu restaurace. Ve volných chvílích si děti opékaly párky. Na závěr jsme si všichni zazpívali s kytarou známé písničky a vydali se na cestu ke škole. Počasí nám přálo a všem se akce líbila.

Děkuji za pomoc paní Danišové a Džobákové a Patrikovi a Elišce z 9 třídy.